รับสมัครการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “อุตรดิตถ์ – ซีเล็ค”อายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “อุตรดิตถ์ – ซีเล็ค”อายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน ส.ว.ท.(ว) 0479 เรื่องเชิญทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ซีเล็ค เยาวชน ชาย – หญิง 2566 ลิงค์รับสมัคร——> https://forms.gle/XUwD94qG5EfXxHvV6

ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “อุตรดิตถ์ – ซีเล็ค”อายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน ส.ว.ท.(ว) 0479 เรื่องเชิญทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ซีเล็ค เยาวชน ชาย – หญิง 2566

ลิงค์รับสมัคร——> https://forms.gle/XUwD94qG5EfXxHvV6

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/