Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรี! สำหรับนักกอล์ฟ

การแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Hua Hin 2023 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2566 ณ สนามรอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 1 พ.ค. เวลา 5.30-8.30 น. วันที่ 3 พ.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 4 พ.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 5 พ.ค. เวลา 6.00-8.30 น.

การแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Hua Hin 2023 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2566 ณ สนามรอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 1 พ.ค. เวลา 5.30-8.30 น.
วันที่ 3 พ.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 4 พ.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 5 พ.ค. เวลา 6.00-8.30 น.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/