ประเทศไทย นำเสนอความพร้อมการเป็นเจ้าภาพเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ในที่ประชุม OCA/OS Athletes Forum

ประเทศไทย นำเสนอความพร้อมการเป็นเจ้าภาพเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ในที่ประชุม OCA/OS Athletes Forum

นายฮุสเซน อัล มุสซาลาม ผู้อำนวยการใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) เป็นประธานในการประชุม OCA/OS Athletes Forum โดยมี นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายมีชัย อินวู๊ด ที่ปรึกษา ระดับ10 และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเวิลด์บอลรูม บี ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมานายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า การประชุม OCA/OS Athletes Forum เป็นการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนานักกีฬาในทวีปเอเชียด้านต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการแนะนำการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ของประเทศไทย ในที่ประชุมอีกด้วย เพื่อรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าว ต่อคณะสภานักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทั้งทวีปเอเชียกว่า 45 ชาติ พร้อมทั้งแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้อย่างเต็มที่ เนื่องจากได้จัดสรรแบ่งงบประมาณไปแต่ละสาขาที่รับผิดชอบอย่างครอบคลุม และเหมาะสมที่สุด ไม่ว่าเป็นด้านสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม, ด้านที่พัก, ด้านสถานพยาบาล, ด้านคมนาคม, ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย, ด้านสาธารณูปโภค, ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกอย่างเต็มที่ต่อไปนายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า กกท. ในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดแข่งขันในครั้งนี้ โดยจะให้ภาพรวมของทุกสาขาที่รับผิดชอบไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี แต่จะเน้นย้ำไปที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน และสำคัญมากในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการถ่ายทอดสดให้ผ่านระบบออนไลน์, ด้านกราฟฟิกแสดงการแข่งขัน อาทิ ตารางคะแนน, การจับเวลาการแข่งขัน, ผลการแข่งขัน เพื่อออกแบบและพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มีมาตรฐาน และสากลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเพื่อสร้างกระแส การรับรู้ให้ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติได้รับทราบถึงความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ และเพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในประเทศต่อไปทั้งนี้ กำหนดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 (ค.ศ.2021) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 26 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี โดยกำหนดพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 และพิธีปิดการแข่งขันฯ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 และมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด จำนวน 38 ชนิดกีฬา แบ่งออกเป็น 36 ชนิดกีฬา และ 2 ชนิดกีฬาสาธิต ชิงชัยรวมทั้งสิ้น 323 เหรียญทอง ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียด และข่าวสารการแข่งขันฯ ได้ที่ www.aimag2021.orgประชาสัมพันธ์ กกท. / 18 มีนาคม 2566

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/