ส.ลูกยางประกาศชื่อผู้ผ่านคัดเลือกอบรมนักสถิติ

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอบรมนักสถิติวอลเลย์บอล โดยมีรายชื่อดังนี้  อนุสรณ์ สังข์ทอง ธนิยา สิทธานนท์ ณรงค์เดช ศรีธิยศ ก้องภพ สวนกลั่น ธรรมสถิตย์ อ๋อตัน กรรณิกา แก้วจันทร์ ดาริกา  บิลโส๊ะ ธาวิน พิชญธานินกุล สรัณรัตน์ คิมหสวัสดิ์ รฐนนท์ บุญหา กัลย์สุดา ศรีโพธิ์ ศรัณญ์ เรืองสง่า ณัฐวุฒิ และสง่า บุญชัย ตั้งเกียรติพิพัฒน์ ธนพงศ์ กำเนิดสิงห์ กำหนดอบรมในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร เวลา 9.30 – 16.30 น.  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องนำโน้ตบุ๊ค โดยระบบปฏิบัติการวินโดว์มาด้วย ทั้งนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจะเปิดรับสมัครให้กับผู้ที่สนใจอบรมนักสถิติอีกรอบในช่วงกลางปี 2566 สามารถติดตามข่าวสารจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอบรมนักสถิติวอลเลย์บอล โดยมีรายชื่อดังนี้ 

อนุสรณ์ สังข์ทอง

ธนิยา สิทธานนท์

ณรงค์เดช ศรีธิยศ

ก้องภพ สวนกลั่น

ธรรมสถิตย์ อ๋อตัน

กรรณิกา แก้วจันทร์

ดาริกา  บิลโส๊ะ

ธาวิน พิชญธานินกุล

สรัณรัตน์ คิมหสวัสดิ์

รฐนนท์ บุญหา

กัลย์สุดา ศรีโพธิ์

ศรัณญ์ เรืองสง่า

ณัฐวุฒิ และสง่า

บุญชัย ตั้งเกียรติพิพัฒน์

ธนพงศ์ กำเนิดสิงห์

กำหนดอบรมในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร เวลา 9.30 – 16.30 น. 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องนำโน้ตบุ๊ค โดยระบบปฏิบัติการวินโดว์มาด้วย

ทั้งนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจะเปิดรับสมัครให้กับผู้ที่สนใจอบรมนักสถิติอีกรอบในช่วงกลางปี 2566 สามารถติดตามข่าวสารจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/