กกท. ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำแผนปฏิบัติงานในระยะ 3 ปี เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมกีฬา และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือจัดทำแผนปฏิบัติการในระยะ 3 ปี เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมกีฬา และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นายภเชศ จารุมนต์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความรู้ นางสาวประภาศิริ ดลบันดาลโชค นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ นางสาวจันจิรา ใจวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และผู้บริหาร กกท. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาซึ่งในที่ประชุม มีการปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานในระยะ 3 ปี ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อหาแนวทางเป็นแบบแผนในการดำเนินงานตั้งแต่ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยใช้กรณีศึกษา “การจดลิขสิทธิ์ของเจ็ทสกีไทย ดังไกลระดับโลกครอบคลุม 29 ชาติ” เป็นต้นแบบ หลังจากที่การจดลิขสิทธิ์ของเจ็ทสกีไทย ที่ประสบความสำเร็จสร้างโอกาสการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกกว่า 810 ล้านครัวเรือน และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่ได้ทำงานควบคู่กัน เพื่อรองรับการเติบโตสู่ตลาดโลก ได้แก่ การจดเครื่องหมายการค้าครอบคลุมกลุ่มประเทศเป้าหมาย 29 ชาติ (EU 27 ชาติ, สหรัฐ และญี่ปุ่น) เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะปัจจุบันมีความตกลงระหว่างประเทศ พิธีสารมาดริด ทำให้งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา มีความสะดวกขึ้นมาก และงานทรัพย์สินทางปัญญาด้านกีฬาไทย ก็กำลังได้รับความสำคัญยิ่งขึ้นอีกด้วย และที่ประชุมได้มีมติการจัดทำแผนปฏิบัติไว้ 3 ข้อ ดังนี้ 1. จัดทำแบบแผนการดำเนินงาน (ต้นแบบ) 2. จัดให้มีการอบรม เรียนรู้ของบุคลากรวงการกีฬา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจดลิขสิทธิ์ 3. ทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทาง กกท. ได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในระยะ 3 ปี จะต้องมีการพัฒนากีฬา 3 ชนิด คือ กีฬาเทคบอล กีฬาวิ่ง และกีฬามวย ที่เกี่ยวข้องกับการจดลิขสิทธิ์รายการการแข่งขันนั้น ๆ ต่อยอดสู่ธุรกิจกีฬาในอนาคตต่อไป กองประชาสัมพันธ์ กกท.

16 มกราคม 2566

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/