สมาคมลูกยาง เข้าอวยพรปีใหม่ไทยเบฟ พร้อมรับเงินหนุนกองทุนพัฒนาวอลเลย์ 10 ล้านบาท 

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 11.15 น. นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นำนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมวอลเลย์บอล เข้าพบคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ ห้องอาหารแวนเทจ พ้อยท์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์  สำหรับผู้ที่เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ประกอบไปด้วย เรืออากาศโท ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ รองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย, นางอมราภรณ์ ทรงอาวุธ ผู้จัดการสมาคม ฯ, น.ท.มนต์ชัย ศุภจิรกุล ผู้ฝึกสอนทีมชาย, นายดนัย ศรีวัชรเมธากุล ผู้ฝึกสอนทีมหญิง, จ่าเอกสถาพร  สว่างเรือง ผู้ฝึกสอนชายหาดทีมชาย, พ.อ.อ. เพชรราช พุฒซ้อน ผู้ฝึกสอนชายหาดทีมหญิง, นางวิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์, น.ส.มลิกา กันทอง อดีตนักกีฬาทีมชาติ, …

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 11.15 น. นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นำนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมวอลเลย์บอล เข้าพบคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ ห้องอาหารแวนเทจ พ้อยท์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ 

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ประกอบไปด้วย เรืออากาศโท ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ รองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย, นางอมราภรณ์ ทรงอาวุธ ผู้จัดการสมาคม ฯ, น.ท.มนต์ชัย ศุภจิรกุล ผู้ฝึกสอนทีมชาย, นายดนัย ศรีวัชรเมธากุล ผู้ฝึกสอนทีมหญิง, จ่าเอกสถาพร  สว่างเรือง ผู้ฝึกสอนชายหาดทีมชาย, พ.อ.อ. เพชรราช พุฒซ้อน ผู้ฝึกสอนชายหาดทีมหญิง, นางวิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์, น.ส.มลิกา กันทอง อดีตนักกีฬาทีมชาติ, จ.อ. มาวิน มณีวงษ์, จ.ต. สุทธิพงศ์ ดรหลักคำ, นายนภาเดช พินิจดี นักกีฬาทีมชาย, น.ส.ปิยะนุช แป้นน้อย, น.ส. วัชรียา นวลแจ่มล น.ส.สุทัตตา เชื้อวู้หลิม, น.ส.ศศิภาพร จันทรวิสูตร, น.ส.ฑิชากร บุญเลิศนักกีฬาทีมหญิง, นายชาคริต เผือนกระโทก, น.ส. นภัสสร พุ่มนิล, เด็กหญิง ศศิธร เจตตะ นักกีฬาโครงการสานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ, จ่าเอก พิทักษ์ ทิพย์จันทร์, อส.ทหารพราน สุรินทร์ จงกลาง นักกีฬาชายหาดทีมชาย, น.ส. ธาราวดี นาราพรลภัส, น.ส.วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี นักกีฬาชายหาดทีมหญิง และ น.ส. อัจฉราพรรณ สีสุข เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ

โดยนายกสมาคมวอลเลย์บอลได้มอบกระเช้าดอกไม้ พร้อมของที่ระลึก ซึ่งคุณฐาปนได้กล่าวขอบคุณและให้โอวาทแก่นักกีฬา นอกจากนี้ยังได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 10 ล้านบาท เข้ากองทุนสมพร ใช้บางยาง เพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลอย่างยั่งยืน ซึ่งตลอดระยะเวลา 38 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนวงการวอลเลย์บอลไทยมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันในนามของ เครื่องดื่มเอสโคล่า โดยได้สนับสนุนด้วยงบประมาณรวมปีละ 28 ล้านบาท พร้อมร่วมพัฒนาและยกระดับวอลเลย์บอลไทยทั้งในร่มและชายหาด มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างและพัฒนานักกีฬาที่มีคุณภาพ นับตั้งแต่รุ่นยุวชน เฟ้นหานักกีฬาจากทั่วประเทศเพื่อส่งต่อสู่นักกีฬาอาชีพ และเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคต

สำหรับเงินสนับสนุนจำนวน 10 ล้านบาทนี้ จะนำไปพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งระบบโดยเฉพาะในระดับเยาวชน เพื่อสร้างรากฐานและความยั่งยืนให้กับวงการวอลเลย์บอล สานฝันของคนไทยทั้งชาติให้ “ทีมชาติไทย ได้ไปโอลิมปิก” 

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/