ขามทะเลสอ-สมานคุณวิทยาทาน คว้าแชมป์ยุวชนเอสโคล่า 2565

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33) ประจําปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-30 ธันวาคม 2565 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเมืองปัก และ ยิมโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 30 ธันวาคม ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้ ประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา ชนะ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี 3-1 เซต 25-21, 25-19, 25-27, 25-23 ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา ชนะ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี 3-0 …

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33) ประจําปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-30 ธันวาคม 2565 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเมืองปัก และ ยิมโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 30 ธันวาคม ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

ประเภททีมชาย
รอบชิงชนะเลิศ

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา ชนะ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี 3-1 เซต 25-21, 25-19, 25-27, 25-23

ประเภททีมหญิง
รอบชิงชนะเลิศ

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา ชนะ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี 3-0 เซต 25-18, 25-20, 25-21

ประเภททีมชาย
รอบชิงอันดับ 3

โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 3-0 เซต 25-19, 25-17, 25-16 

ประเภททีมหญิง
รอบชิงอันดับ 3

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา ชนะ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี 3-1 เซต 23-25, 25-23, 25-21, 25-19

สรุปอันดับการแข่งขัน
ประเภททีมชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา (รับถ้วยพระราชทาน และทุนการศึกษา 40,000 บาท)

รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี (รับทุนการศึกษา 20,000 บาท)

อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร (รับทุนการศึกษา 10,000 บาท)

อันดับ 4 ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (รับทุนการศึกษา 5,000 บาท)

ประเภททีมหญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา (รับถ้วยพระราชทาน และทุนการศึกษา 40,000 บาท)

รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี (รับทุนการศึกษา 20,000 บาท)

อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา (รับทุนการศึกษา 10,000 บาท)

อันดับ 4 ได้แก่ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี (รับทุนการศึกษา 5,000 บาท)

รางวัลบุคคล
ประเภททีมชาย
นักกีฬายอดเยี่ยม

คริสโตเฟอร์ อาลี อุปคำ – โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

นายสิทธิชัย โพชะกะ – โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา

ประเภททีมหญิง
นักกีฬายอดเยี่ยม

ศุภธิดา พุทธรอด – โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

นางสาวสุนันทา จิตตกูล – โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/