การไหว้ครู “อาจารย์เสน่ห์ ทับทิมทอง” | สืบสานศิลปะมวยไทย | EP1

สืบสานศิลปะมวยไทย ส่งเสริมและให้ความรู้ต่างๆ จากผู้ทีมีประสบการณ์ทางด้านมวยไทยโดยตรง ในเรื่องศิลปะมวยไทย

กดเพื่อเข้าดูวิดีโอ : https://www.youtube.com/watch?v=bgoi_G1Q4TE&list=PL54wbRPQhD8NFvkr0CdoFOMNqM2ZcKdUr&index=1

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/