คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ร่วมประชุมสมาคมลูกยางหาแนวทางส่งเสริมกีฬาอาชีพ

วันที่ 2 ธันวาคม เวลา 14.00 น. นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา ณ​ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ  นำโดย พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา คนที่สามและประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา, นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา กรรมาธิการการกีฬา และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา, พันตำรวจเอก ขจรเกียรติ ศริพันธุ์ และ นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล อนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา, นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร และ นายธนรัตน์ เจียรพันธ์พงษ์  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการกีฬาอาชีพ, นางสาวปฐมพร กุลพลัง นิติกรปฏิบัติการ และ นายจักรพันธ์ บุญสุวรรณ์ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ได้มีพูดคุยถึงการส่งเสริมกีฬาอาชีพ …

วันที่ 2 ธันวาคม เวลา 14.00 น. นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา ณ​ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 

นำโดย พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา คนที่สามและประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา, นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา กรรมาธิการการกีฬา และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา, พันตำรวจเอก ขจรเกียรติ ศริพันธุ์ และ นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล อนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา, นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร และ นายธนรัตน์ เจียรพันธ์พงษ์  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการกีฬาอาชีพ, นางสาวปฐมพร กุลพลัง นิติกรปฏิบัติการ และ นายจักรพันธ์ บุญสุวรรณ์ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ได้มีพูดคุยถึงการส่งเสริมกีฬาอาชีพ การพัฒนานักกีฬา และการสร้างความยั่งยืนให้กับกีฬาวอลเลย์บอล รวมถึงปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการ พร้อมทั้งเข้าชมเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ เอสโคล่า ไทยแลนด์ ลีก 2022-2023 

[See image gallery at volleyball.or.th]

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/