เปิดรับสมัครนักกีฬาโครงการ “สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ Become The Next Generation”

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมโครงการ “สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ Become The Next Generation” หลักการและเหตุผล       ปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติโดยเฉพาะระดับเอเชีย และระดับโลกเป็นจำนวนมาก ทุกรุ่นอายุ โดยเริ่มตั้งแต่รุ่นอายุ 16 ปีเป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติในรุ่นอายุต่าง ๆโดยเฉพาะทีมชาจิชุดใหญ่ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระดับยุวชนและเยาวชน   วัตถุประสงค์       เพื่อสรรหานักกีฬาที่มี สรีระที่ดี เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับ ยุวชน หรือเยาวชน โดยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามาให้ความรู้ และพัฒนาด้านต่างๆ และเป็นฝึกซ้อมด้านทักษะ เพื่อพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น เป็นการวางพื้นฐาน เพื่อให้มีการพัฒนานักกีฬาให้พร้อมที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติต่อไป   การรับสมัคร นักกีฬาหญิง  กลุ่มอายุต่ำกว่า16 ปี ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป  คลิก—> https://forms.gle/sPRUuf5i9hximz1X6   กลุ่มอายุ 16 ปี ต้องเกิดไม่เกิน พ.ศ. 2549 คลิก—>  https://forms.gle/Upf49kVq6oSETdfu5   นักกีฬาชาย  กลุ่มอายุต่ำกว่า16 ปี ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมโครงการ “สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ Become The Next Generation”

หลักการและเหตุผล

      ปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติโดยเฉพาะระดับเอเชีย และระดับโลกเป็นจำนวนมาก
ทุกรุ่นอายุ โดยเริ่มตั้งแต่รุ่นอายุ 16 ปีเป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติในรุ่นอายุต่าง ๆโดยเฉพาะทีมชาจิชุดใหญ่ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระดับยุวชนและเยาวชน

 

วัตถุประสงค์

      เพื่อสรรหานักกีฬาที่มี สรีระที่ดี เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับ ยุวชน หรือเยาวชน โดยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามาให้ความรู้ และพัฒนาด้านต่างๆ และเป็นฝึกซ้อมด้านทักษะ เพื่อพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น เป็นการวางพื้นฐาน เพื่อให้มีการพัฒนานักกีฬาให้พร้อมที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติต่อไป

 

การรับสมัคร

นักกีฬาหญิง 

กลุ่มอายุต่ำกว่า16 ปี ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป 

คลิก—> https://forms.gle/sPRUuf5i9hximz1X6

 

กลุ่มอายุ 16 ปี ต้องเกิดไม่เกิน พ.ศ. 2549

คลิก—>  https://forms.gle/Upf49kVq6oSETdfu5

 

นักกีฬาชาย 

กลุ่มอายุต่ำกว่า16 ปี ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป 

คลิก—> https://forms.gle/FVZYw3zZcUJg7gYD9

 

กลุ่มอายุ 16 ปี ต้องเกิดไม่เกิน พ.ศ. 2549

คลิก—>  https://forms.gle/xQq3bSAA3CNaryaCA

 

  ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : 16-26 พฤศจิกายน 2665

  ระยะเวลาของโครงการ : พฤศจิกายน 2565 ถึง กุมภาพันธ์2566

 

วิธีการพิจารณาคัดเลือก นักกีฬาเข้าร่วมโครงการ

    ขั้นตอน

     – พิจารณาคุณสมบัติ และผลงานการแข่งขัน

     – ทดสอบความสามารถ ทางร่างกาย และทักษะ

       (จะทำการทดสอบตามตำแหน่งการเล่นของนักกีฬา)

     – เข้าร่วมการโครงการพัฒนา ตามรูปแบบที่สมาคมฯ กำหนด

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด

        ทีมหญิง: นางสาววรรณา บัวแก้ว โทรศัพท์ 085-6365459

        ทีมชาย: พ.อ.อ.ฐิติรัชต์ กาศอุดม โทรศัพท์ 099-3914299

 

หมายเหตุ :      ในกรณีที่ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ฝึกสอน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง

ในการที่จะให้ความร่วมมือกับสมาคม ฯ ในการฝึกซ้อม และเป็นนักกีฬาทีมชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> คลิก

 

 

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/