สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ขอความร่วมมือทำแบบแบบสอบถามข้อมูลรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ขอความร่วมมือ ผู้จัดการแข่งขัน สมาคม สโมสร นักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพ ทุกท่าน ทำแบบแบบสอบถามออนไลน์ข้อมูลรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินเกณฑ์รายได้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานรายได้ ปี พ.ศ. 2564 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น ข้อมูลของท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือส่งต่อหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด ซึ่งแบบสำรวจนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และตัวชี้วัดของ สคร. ข้อ 2.3 การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ โดยท่านสามารถกรอกแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ ตามลิ้งค์นี้ http://128.199.74.104/sat-evaluation-form สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ขอความร่วมมือ ผู้จัดการแข่งขัน สมาคม สโมสร นักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพ ทุกท่าน ทำแบบแบบสอบถามออนไลน์ข้อมูลรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินเกณฑ์รายได้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานรายได้ ปี พ.ศ. 2564 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น

ข้อมูลของท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือส่งต่อหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด

ซึ่งแบบสำรวจนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และตัวชี้วัดของ สคร. ข้อ 2.3 การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ

โดยท่านสามารถกรอกแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ ตามลิ้งค์นี้
http://128.199.74.104/sat-evaluation-form

สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/