“ศึกเชื่อมสัมพันธไมตรี 30 ปี ไทย-คาซัคสถาน” T-Sports 7 ถ่ายทอดสด 11 ก.ย.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/