ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2566) “กาญจนบุรีเกมส์”

ประกาศชนิดกีฬาแห่งชาติ 48 และกีฬาคนพิการ 38 จ

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/