ส.ลูกยางแถลงเตรียมจัดศึกยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022 (ครั้งที่ 9) ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยตั้งแต่ปี 2013 ที่ “ยูโร่เค้ก” เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน จึงได้ใช้ชื่อการแข่งขันว่า ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล เป็นต้นมา โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด 4 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โดยจัดให้มีการแข่งขันรอบคัดเลือกในแต่ละภาค เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้ได้แสดงความสามารถ เพื่อหาตัวแทนภาคเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป แม้ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลายลงบ้างแล้ว แต่ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวยังมีผลต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน แต่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รายการ ยูโร่เค้ก …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการยูโร่เค้กไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022 (ครั้งที่ 9) ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยตั้งแต่ปี 2013 ที่ยูโร่เค้กเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน จึงได้ใช้ชื่อการแข่งขันว่า ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล เป็นต้นมา โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด 4 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โดยจัดให้มีการแข่งขันรอบคัดเลือกในแต่ละภาค เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้ได้แสดงความสามารถ เพื่อหาตัวแทนภาคเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป

แม้ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลายลงบ้างแล้ว แต่ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวยังมีผลต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน แต่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รายการ ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล เรายังคงจัดการแข่งขันอยู่เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรักษาระบบการพัฒนานักกีฬาให้มีความต่อเนื่อง และเพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรมกีฬารวมทั้งได้ผ่อนคลายจิตใจจากสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาด้วย และการจัดการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลเยาวชนต่างๆ ถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทย อีกทั้งใช้การแข่งขันรายการนี้เฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งเพื่อไว้เตรียมทีมชาติต่อไปในอนาคต

กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ดังนี้

1. รอบคัดเลือกภาคใต้

วันที่ 3-10 กันยายน 2565

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

2. รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

วันที่ 20-27 กันยายน 2565

โรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี

3. รอบคัดเลือกภาคกลาง

วันที่ 4-11 ตุลาคม 2565

โรงเรียนวัดบ้านแป้งวิทยา จ.สิงห์บุรี

4. รอบคัดเลือกภาคเหนือ

วันที่ 15-22 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่

5. รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2665

สวนสาธารณะหนองไชยวาน จ.อุดรธานี

5. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

วันที่ 22-29 ธันวาคม 2565

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี

[See image gallery at volleyball.or.th]

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/