รับสมัครการแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022

กำหนดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด“ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022 ระเบียบการแข่งขัน ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022 ครั้งที่ 9 ลิงค์รับสมัครเข้าร่วมการแข่ง ภาคใต้   https://forms.gle/UxTpFo5f1ERPJ3aAA ภาคตะวันออก   https://forms.gle/QcNS2SpBvtLNK2kp9 ภาคกลาง   https://forms.gle/xYrs8nj8PsJDEm5B9 ภาคเหนือ   https://forms.gle/g8NvoFFWbXUjD32w9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   https://forms.gle/xr691BNd5ktCixDV9

กำหนดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด“ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022

ระเบียบการแข่งขัน ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022 ครั้งที่ 9

ลิงค์รับสมัครเข้าร่วมการแข่ง

ภาคใต้   https://forms.gle/UxTpFo5f1ERPJ3aAA

ภาคตะวันออก   https://forms.gle/QcNS2SpBvtLNK2kp9

ภาคกลาง   https://forms.gle/xYrs8nj8PsJDEm5B9

ภาคเหนือ   https://forms.gle/g8NvoFFWbXUjD32w9

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   https://forms.gle/xr691BNd5ktCixDV9

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/