ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 8 (8TH NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE) ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2565 นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ (National Bodybuilding Coaching Certificate) รุ่นที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กทม.
โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน

ในหลักสูตรการอบรมครั้งนี้จะเน้นการสร้างมาตรฐานของผู้ฝึกสอนกีฬาทางด้านเวทเทรนนิ่งระดับชาติโดยมีเนื้อหาหลักสูตรเป็นวิชา ความรู้ทางด้านกายวิภาคและระบบกล้ามเนื้อมนุษย์ ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหว การป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมกีฬา โภชนาการที่จำเป็นในนักกีฬา จิตวิทยาทางการกีฬา และการฝึกสร้างกล้ามเนื้อในระดับต่างๆ ซึ่งมีวิทยากรระดับประเทศ อาทิ
รศ.ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
น.พ.อี๊ด ลอประยูร ดร.ทศพร ยิ้มลมัย ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์ และกลุ่มผู้ฝึกสอนนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ซึ่งจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้ตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน 15-17 มิถุนายน 2565 นี้

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th