ประกาศรายชื่อนักตบชายยู 18 ผ่านคัดตัวรอบสองลุยศึกเอเชีย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกจากการทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอลจำนวน 18 คนโดยมีรายชื่อดังนี้  ตัวรับอิสระ  คฑาวุธ  สอนสกุล : โรงเรียนชุมแพศึกษา  คฑาวุธ ทัพพรมราช : โรงเรียนเพชรวิทยาคาร  บอลสั้น อิทธินนท์  มั่งมา : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6   ลลิตภัทร  ทับทิมทอง : โรงเรียนชุมแพศึกษา  กิตตินันท์  ผลพิกุล : โรงเรียนเพชรวิทยาคาร  ระพีพัฒน์  มาลา : โรงเรียนวาปีปทุม บีหลัง คริสโตเฟอร์อาสิ  อุปคำ : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เกียรติภูมิ  รามสิน : โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม เทพทัพ  อรรถสาร : โรงเรียนสันติสุข หัวเสา วชิรวิทย์  เสนคราม : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  สรชัช  โฉมเฉลา …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกจากการทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอลจำนวน 18 คนโดยมีรายชื่อดังนี้ 

ตัวรับอิสระ 

คฑาวุธ  สอนสกุล : โรงเรียนชุมแพศึกษา 

คฑาวุธ ทัพพรมราช : โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

บอลสั้น

อิทธินนท์  มั่งมา : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6  

ลลิตภัทร  ทับทิมทอง : โรงเรียนชุมแพศึกษา 

กิตตินันท์  ผลพิกุล : โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

ระพีพัฒน์  มาลา : โรงเรียนวาปีปทุม

บีหลัง

คริสโตเฟอร์อาสิ  อุปคำ : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

เกียรติภูมิ  รามสิน : โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

เทพทัพ  อรรถสาร : โรงเรียนสันติสุข

หัวเสา

วชิรวิทย์  เสนคราม : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

สรชัช  โฉมเฉลา : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 

สัมพันธ์  เหล็กไหล : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

อนันดา กลิ่นหอม : โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

ชัชนรินทร์  พจมีศักดิ์ : โรงเรียนวาปีปทุม

เฉลิมเดช  บุญรอด : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

เซตเตอร์

อนุพงศ์  จันทร์ทรัพย์ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

นฤนาท  เปรมฤดีชัยศักดิ์ : โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

ขจรศักดิ์  พูลศิลป์ : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

กำหนดรายงานตัวและเก็บตัวฝึกซ้อม วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. ณ สนามเวโลโดมจักรยาน (สนามกีฬาแห่งที่ 2) โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรรบุรี

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชาย อายุต่ำกว่า 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 14  จะแข่งขันที่เมืองเอสฟาฮาน ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 15-22 สิงหาคม 2565 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/