ผลศึกลูกยาง เอสโคล่า 2563 ภาคอีสาน : รอบแรก 13 พ.ย.

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (ปีที่ 31 ) ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ยิมโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  ประเภททีมชาย สนาม 1 โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ชนะ โรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 3-1 เซต 25-23, 25-22, 18-25, 26-24 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น ชนะ โรงเรียนพล จังหวัดขอนแก่น 3-0 เซต 25:9, 25:23, 25:17 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ชนะ โรงเรียน เมืองพญาแล จังหวัดชัยภูมิ 3-0 เซต …

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (ปีที่ 31 ) ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ยิมโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

ประเภททีมชาย สนาม 1

โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ชนะ โรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 3-1 เซต 25-23, 25-22, 18-25, 26-24

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น ชนะ โรงเรียนพล จังหวัดขอนแก่น 3-0 เซต 25:9, 25:23, 25:17

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ชนะ โรงเรียน เมืองพญาแล จังหวัดชัยภูมิ 3-0 เซต 25:10, 25:5, 25:10

โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย ชนะ โรงเรียนเพ็นพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี

3-0 เซต 25:12, 25:21, 25:19

โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น ชนะ โรงเรียนกมลาไสย สพม. 24 3-0 เซต 25:9, 25:12, 25:11

โรงเรียนชุมชนกุดค้า จังหวัดอุดรธานี ชนะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 3-0 เซต 25:6, 25:21, 25:17

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู ชนะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 3-1 เซต 24:26, 25:19, 25:13, 25:21

โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด ชนะ โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 3-0 เซต 25:4, 25:11, 25:14

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ชนะ โรงเรีบนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์ 3-0 เซต 25:14, 25:13, 25-9

โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ชนะ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 3-0 เซต 25:10, 25:13, 25:10

โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ชนะ โรงเรียนอบจ.เลย (เหมืองแบ่งวิทยาคม) จังหวัดเลย 3-0 เซต 25:14, 25:19, 25:19

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ชนะ โรงเรียนเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 3-0 เซต 25:19, 25:13, 25:12

ประเภททีมหญิง สนาม 2

โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ชนะ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา จังหวัด 3-0 เซต 25:20, 25:18, 25:14 

โรงเรียนกุดโง้งดงสวรรค์ จังหวัด ชนะ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ จังหวัด 3-0 เซต 25:18, 25:14, 25:13

โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ชนะ โรงเรียนเทศบาลวังสระพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ จังหวัดเลย 3-0 เซต 25:16, 25:7, 25:7

โรงเรียนกีฬาอบจ.ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ชนะ โรงเรียนเทศบาลบูรพาวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม 3-0 เซต 25:13, 25:12, 25:13

โรงเรียนพล จังหวัดขอนแก่น ชนะ โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 3-0 เซต 25:18, 25:12, 25:13

โรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชนะ โรงเรียนบ้านคลองทราย จังหวัดนครราชสีมา 3-0 เซต 25:6, 25:9, 25:5

โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ชนะ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์ 3-0 เซต 25-9, 25:5, 25:10

โรงเรียนพระยืนพิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น ชนะ โรงเรียนกวางโจนศึกษา จังหวัดชัยภูมิ 3-0 เซต 25:11, 25:23, 25:19

โรงเรียนลพปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ชนะ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จังหวัดชัยภูมิ 3-0 เซต 25:11, 25:9, 25:8

โรงเรียนชุมชนกุดค้า จังหวัดอุดรธานี ชนะ โรงเรียนบ้านเชียงยืน จังหวัดอุดรธานี 3-0 เซต 25:5, 25:3, 25:4

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *