เปิดรับสมัครสมาชิกประจำปี 2563

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 หลักสูตร Thailand PGA Q-school 2020 ประเภท นักกอล์ฟอาชีพ (Tournament Player) > รายละเอียดเพิ่มเติม หลักสูตร Thailand PGA Q-school 2020 ประเภท ผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (Golf Instructor) > รายละเอียดเพิ่มเติม การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ค่าสมัคร 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา ปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ปิดรับสมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2563 การสอบภาคสนาม ค่าสมัคร 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมแคดดี้และกรีนฟี) วันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 ณ

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563

หลักสูตร Thailand PGA Q-school 2020 ประเภท นักกอล์ฟอาชีพ (Tournament Player) > รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตร Thailand PGA Q-school 2020 ประเภท ผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (Golf Instructor) > รายละเอียดเพิ่มเติม

การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ค่าสมัคร 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา ปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ
ปิดรับสมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2563

การสอบภาคสนาม ค่าสมัคร 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมแคดดี้และกรีนฟี)
วันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี
ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2563

การสมัคร : สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) > https://forms.gle/Y5Yo9guZVsQAtuhA7

หมายเหตุ : การสมัครหลังจากวันปิดรับสมัคร หากมีจำนวนผู้สมัครไม่เต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ให้ผู้อำนวยการสามารถพิจารณารับเพิ่มได้ ซึ่งผู้สมัครต้องจ่ายค่าสมัครเพิ่มขึ้นรายการละ 1,000 บาท จากค่าสมัครเดิมโดยบังคับใช้ทุกรายการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02-136-2091
support@thailandpga.or.th
m.me/thailandpga

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *