สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ยืนยันจัดการแข่งขันมินิวอลเลย์บอล

  เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เรืออากาศโท ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และผู้อำนวยการสมาคม ฯ พร้อมทีมฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้หารือร่วมกับนายสุรชัย หนูพรหม ประธานจัดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล และคณะ ถึงแนวทางการจัดการแข่งขันมินิวอลเลย์บอลประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ต้องของดการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีนี้ ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า การแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการปูพื้นฐานการพัฒนาและเผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอล เปิดโอกาสให้เด็กระดับยุวชนทั่วประเทศหันมาสนใจเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอล และมีการจัดการแข่งขันติดต่อกันมา ๓๐ ปีแล้ว จึงต้องมีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้เห็นชอบในหลักการให้ใช้เงินของสมาคม ฯ มาดำเนินการจัดการแข่งขัน และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ยังคงสนับสนุนบุคคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งจะพยายามหาผู้สนับสนุนมาเพิ่มเติม ซึ่งในเบื้องต้นผู้สนับสนุนเดิมทั้ง molten (มอลเทน)และVOLLY (วอลลี่) ยืนยันที่จะให้การสนับสนุนเช่นเดิม สำหรับชื่อการแข่งขันยังคงใช้ชื่อเดิม คือ วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล และยังคงเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราขเจ้า …

 

เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เรืออากาศโท ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และผู้อำนวยการสมาคม ฯ พร้อมทีมฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้หารือร่วมกับนายสุรชัย หนูพรหม ประธานจัดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล และคณะ ถึงแนวทางการจัดการแข่งขันมินิวอลเลย์บอลประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ต้องของดการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีนี้ ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า การแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการปูพื้นฐานการพัฒนาและเผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอล เปิดโอกาสให้เด็กระดับยุวชนทั่วประเทศหันมาสนใจเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอล และมีการจัดการแข่งขันติดต่อกันมา ๓๐ ปีแล้ว จึงต้องมีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้เห็นชอบในหลักการให้ใช้เงินของสมาคม ฯ มาดำเนินการจัดการแข่งขัน และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ยังคงสนับสนุนบุคคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งจะพยายามหาผู้สนับสนุนมาเพิ่มเติม ซึ่งในเบื้องต้นผู้สนับสนุนเดิมทั้ง molten (มอลเทน)และVOLLY (วอลลี่) ยืนยันที่จะให้การสนับสนุนเช่นเดิม สำหรับชื่อการแข่งขันยังคงใช้ชื่อเดิม คือ วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล และยังคงเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราขเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพียงแต่ระบบการแข่งขันจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับงบประมาณและช่วงเวลา โดยจะปรับเป็นระบบการแข่งขันเช่นเดียวกับการแข่งขันรุ่นอายุอื่น ๆ ที่สมาคม ฯ จัดอยู่ คือมีการแข่งขันคัดเลือกระดับภาคและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครดว่าจะเริ่มรับสมัครในต้นเดือนธันวาคม และเริ่มการแข่งขันในเดือน มกราคม ๒๕๖๔ สำหรับรายละเอียดฝ่ายจัดการแข่งขันของสมาคม ฯ จะหารือร่วมกับฝ่ายจัดการแข่งขันของ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และจะรีบประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/

Leave a Reply