กีฬาอบจ.พิษณุโลก-สุโขทัยวิทยาคม คว้าแชมป์ลูกยาง PEA 2567 ภาคเหนือ

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (ปีที่ 40) ประจําปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ ยิม 1,000 ที่นั่ง และอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬา อบจ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 10 กรกฎาคม ผลการแข่งขันมีดังนี้ รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชาย โรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก ชนะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ 3-2 เซต 25-11, 25-23, 21-25, 22-25, 19-17 ประเภททีมหญิง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย ชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 3-0 เซต 25-18, 25-22, 25-22 รอบชิงอันดับ 3 ประเภททีมหญิง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย …

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (ปีที่ 40) ประจําปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ ยิม 1,000 ที่นั่ง และอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬา อบจ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 10 กรกฎาคม ผลการแข่งขันมีดังนี้

รอบชิงชนะเลิศ

ประเภททีมชาย

โรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก ชนะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ 3-2 เซต 25-11, 25-23, 21-25, 22-25, 19-17

ประเภททีมหญิง

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย ชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 3-0 เซต 25-18, 25-22, 25-22

รอบชิงอันดับ 3

ประเภททีมหญิง

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย ชนะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) จ.นครสวรรค์ 3-0 เซต 25-20, 25-21, 25-17

ประเภททีมชาย

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่  ชนะ โรงเรียนสาธิตบ้านเชตวัน จ.แพร่  3-0 เซต 25-17, 25-18, 28-26

สรุปอันดับ

ประเภททีมชาย

1.โรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

2.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

3.โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่

4.โรงเรียนสาธิตบ้านเชตวัน จ.แพร่ 

ประเภททีมหญิง

1.โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย

2.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

3.โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย

4.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) จ.นครสวรรค์

รางวัลบุคคล

ประเภททีมชาย

นักกีฬายอดเยี่ยม : เสกสรร ชาญยา : โรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : อภิสิทธิ์ ข่มอาวุธ : โรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ประเภททีมหญิง

นักกีฬายอดเยี่ยม : ชัญญา อิ่นมีกุล : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : รัฐพงษ์ มั่นต่อ : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/