ประกาศผลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์วันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบ ปีที่ 60

เนื่องในโอกาสที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ครบรอบ 60 ปี จึงได้ประกาศเชิญชวนให้บุคลากร กกท. ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 60 เพื่อใช้ในประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสถาปนา กกท. ที่จะจัดขึ้น นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ได้พิจารณาผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัดสินให้ นายอานันท์ นาสุข เป็นผู้ชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ครบรอบ 6 ทศวรรษ 60 ปี

ทั้งนี้ พิธีการมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2567 วันคล้ายวันสถาปนา กกท

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/