ผลรอบชิงชนะเลิศ ศึกชายหาด “เพชรบูรณ์ – ซีเล็ค” ยู 20 ประจำปี 2567

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “เพชรบูรณ์ – ซีเล็ค” อายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย ผลการแข่งขันมีดังนี้ รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชาย วิชญ วิเศษการ / สายพิรุณ รวยรุ่ง (โรงเรียนชุมพลทหารเรือ-ธรรมศาสตร์) ชนะ ปภาวิน มัญยะหงษ์ / เฉลิมเกียรติ ยังดี (โรงเรียนด่างช้างวิทยา) 2-0 เซต 23-21, 21-13 ประเภททีมหญิง อรทัย เสมบุตร์ / สมฤดี เกิดแก้ว (โรงเรียนวัดสิงห์ 1) ชนะ กฤษติมา สังเที่ยง / สมิตรา ศรีมะโรงนาม (NAVY-วัดสิงห์) 2-0 …

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “เพชรบูรณ์ – ซีเล็ค” อายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย ผลการแข่งขันมีดังนี้

รอบชิงชนะเลิศ

ประเภททีมชาย

วิชญ วิเศษการ / สายพิรุณ รวยรุ่ง (โรงเรียนชุมพลทหารเรือ-ธรรมศาสตร์) ชนะ ปภาวิน มัญยะหงษ์ / เฉลิมเกียรติ ยังดี (โรงเรียนด่างช้างวิทยา) 2-0 เซต 23-21, 21-13

ประเภททีมหญิง

อรทัย เสมบุตร์ / สมฤดี เกิดแก้ว (โรงเรียนวัดสิงห์ 1) ชนะ กฤษติมา สังเที่ยง / สมิตรา ศรีมะโรงนาม (NAVY-วัดสิงห์) 2-0 เซต 22-20, 26-24

รอบชิงอันดับ 3

ประเภททีมชาย

ธนวัฒน์ วันสูงเนิน / ญาณกร สังขกูล (RMUTT-ปากช่อง) ชนะ สุภนัย อุทัยแจ้ง / พลภูมิ ต่างจิตร์ (โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  1) 2-0 เซต 21-11, 21-18

ประเภททีมหญิง

ทัศนีย์ จงย่อกลาง / วรางคณา โสกาลี (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) ชนะ อินทิรา บุญประสงค์ / ธันยพร สุขมี (โรงเรียนวัดสิงห์ 2) 2-0 เซต 21-19, 21-19

สรุปอันดับ

ประเภททีมชาย

1.วิชญ วิเศษการ / สายพิรุณ รวยรุ่ง (โรงเรียนชุมพลทหารเรือ-ธรรมศาสตร์)

2.ปภาวิน มัญยะหงษ์ / เฉลิมเกียรติ ยังดี (โรงเรียนด่างช้างวิทยา)

3.ธนวัฒน์ วันสูงเนิน / ญาณกร สังขกูล (RMUTT-ปากช่อง)

ประเภททีมหญิง

1.อรทัย เสมบุตร์ / สมฤดี เกิดแก้ว (โรงเรียนวัดสิงห์ 1)

2.กฤษติมา สังเที่ยง / สมิตรา ศรีมะโรงนาม (NAVY-วัดสิงห์)

3.ทัศนีย์ จงย่อกลาง / วรางคณา โสกาลี (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/