พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรมโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2567 ณ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567
พลตรีณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น 60 นาย พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ,นายบุญชัย แซ่แต้ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ , นายสันติ จันกรี หัวหน้าผู้ตัดสินสมาคมฯ , นายสมเกียรติ เกิดอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย และนายชำนาญ แสนดี หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ณ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ.ร้อยเอ็ด
– ภาพบรรยากาศการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ภาคปฏิบัติช่วงเช้า

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th

Related posts:

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระหว่างวั...
ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 9 NATIONAL BODYBUILDING ...
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญ ของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand E-San Classic Bodybui...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 8 8TH NATION...
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส คัดเลือกนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทย ในงานเชิดชูเกียรติตำนานนักก...