สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยร่วมกับกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก จัดหลักสูตร “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ให้กับนายทหารที่เข้าร่วมรับการอบรมนายทหารการกีฬารุ่นที่ 43 ประจำปี 2567


สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยร่วมกับ
กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก จัดหลักสูตร
“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ให้กับนายทหารที่เข้าร่วมรับการอบรมนายทหารการกีฬารุ่นที่ 43 ประจำปี 2567 
ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกนักกีฬาทีมชาติเพื่อการแข่งขัน
The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

GALLERY

อบรมหลักสูตร “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” วันที่ 9 พ.ค.2567

อบรมหลักสูตร “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” วันที่ 10 พ.ค.2567

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th