ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุนานาชาติ THAILAND OPEN MASTERS GAMES ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุนานาชาติ THAILAND OPEN MASTERS GAMES ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567  โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองวิวัฒน์ วิกรานตโนรส เลขาธิการสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th