ประมวลภาพการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ออกกำลังกาย GO GYM จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลภาพการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ศูนย์ออกกำลังกาย GO GYM จังหวัดเชียงใหม่

GALLERY

Day 1 อบรมเพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน 28 ก.พ. 2567 ณ เชียงใหม่

Day 2 อบรมเพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน 29 ก.พ. 2567 ณ เชียงใหม่

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th