กอล์ฟอาชีพฯ จัดอบรมกฎข้อบังคับฯปี 67

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของหลักสูตร Thailand PGA Q-School โดยได้รับเกียรติจากคุณพนัส หิรัญสิริสมบัติ, คุณเบ็ญจรัตน์ ห่วงทอง และคุณดำรง แซ่เฮ้ง มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน หัวข้อหลักในการอบรมให้ความสำคัญเรื่องกฎกอล์ฟใหม่ปี 2023, การเปลี่ยนแปลงกฎกอล์ฟปี 2019, การใช้ Yardage Book, ข้อกำหนดการแข่งขันและกฎสนาม, มารยาทการประพฤติตนในสนาม, และนิยามศัพท์ สำหรับขั้นตอนต่อไปเป็นการสอบภาคสนามวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ นี้ ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของหลักสูตร Thailand PGA Q-School

โดยได้รับเกียรติจากคุณพนัส หิรัญสิริสมบัติ, คุณเบ็ญจรัตน์ ห่วงทอง และคุณดำรง แซ่เฮ้ง มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน หัวข้อหลักในการอบรมให้ความสำคัญเรื่องกฎกอล์ฟใหม่ปี 2023, การเปลี่ยนแปลงกฎกอล์ฟปี 2019, การใช้ Yardage Book, ข้อกำหนดการแข่งขันและกฎสนาม, มารยาทการประพฤติตนในสนาม, และนิยามศัพท์

สำหรับขั้นตอนต่อไปเป็นการสอบภาคสนามวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ นี้ ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/