สมาคมวอลเลย์ จบมือ ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามส่งเสริมพัฒนาทักษะและตั้งศูนย์พัฒนาวอลเลย์บอล

วันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำพิธีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระดับรากหญ้า อุดมศึกษา ยุวชนทีมชาติ และเยาวชนทีมชาติในมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานและเป็นผู้ลงนามในพิธี และ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อความ โดยรองศาสตราจารย์ปัทมาวดี  เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร อุปนายกฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ลงนามในฐานะพยาน ทั้งนี้ยังมี เรืออากาศโท ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, , พันจ่าอากาศเอก นัฐพงศ์ เกษาพันธ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล, ร้อยโท สุพจน์ ใช้บางยาง รองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, พัค …

วันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำพิธีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระดับรากหญ้า อุดมศึกษา ยุวชนทีมชาติ และเยาวชนทีมชาติในมหาวิทยาลัย

โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานและเป็นผู้ลงนามในพิธี และ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อความ โดยรองศาสตราจารย์ปัทมาวดี  เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร อุปนายกฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ลงนามในฐานะพยาน

ทั้งนี้ยังมี เรืออากาศโท ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, , พันจ่าอากาศเอก นัฐพงศ์ เกษาพันธ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล, ร้อยโท สุพจน์ ใช้บางยาง รองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, พัค กีวอน ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย และ MS. Adriana Bento Buczmiejuk ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย รวมไปถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลที่อยู่ในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมเอเชียนอินดอร์เกม ร่วมงานในครั้งนี้

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะเวลา 5 ปี โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จะจัดทำหลักสูตรและจัดอบรมการพัฒนาทักษะและความสามารถการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป จัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระดับรากหญ้า ระดับอุดมศึกษา ระดับยุวชน-เยาวชนทีมชาติ ในมหาวิทยาลัย จัดทำหลักสูตรสำหรับการพัฒนาผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้จัดการแข่งขัน การบริหารการกีฬา การใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬาวอลเลย์บอล ตลอดจนจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอล และสนับสนุนการวิจัยในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลต่อยอดสร้างความเข้มแข็งทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลให้กับประเทศไทย

 

 

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/