[ประกาศ] เรื่องการฉ้อโกงเงินของผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน ที่ไม่ใช่โปรและไม่ใช่สมาชิกสมาคม

ประกาศ เรื่องการฉ้อโกงเงินของผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน ที่ไม่ใช่โปรและไม่ใช่สมาชิกสมาคม ตามที่มีกระแสข่าวจากสื่อโซเชียลมีเดียอ้างถึงกรณีของผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน ฉ้อโกงเงินของผู้ปกครองของนักกอล์ฟเยาวชน จำนวนหลายรายเป็นเงินมากกว่า 10 ล้านบาท โดยระบุว่าผู้ที่ฉ้อโกงเงินเป็นโปรกอล์ฟนั้น สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบถึงเรื่องดังกล่าวแล้ว และขอประกาศให้ทราบว่า ผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟดังกล่าว ไม่ใช่โปรกอล์ฟและไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับสมาคมฯ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ เรื่องการฉ้อโกงเงินของผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน ที่ไม่ใช่โปรและไม่ใช่สมาชิกสมาคม

ตามที่มีกระแสข่าวจากสื่อโซเชียลมีเดียอ้างถึงกรณีของผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน ฉ้อโกงเงินของผู้ปกครองของนักกอล์ฟเยาวชน จำนวนหลายรายเป็นเงินมากกว่า 10 ล้านบาท โดยระบุว่าผู้ที่ฉ้อโกงเงินเป็นโปรกอล์ฟนั้น

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบถึงเรื่องดังกล่าวแล้ว และขอประกาศให้ทราบว่า ผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟดังกล่าว ไม่ใช่โปรกอล์ฟและไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับสมาคมฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/