งานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

งานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้ฝึกสอน และ
เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ม.ค. 2567 ณ ห้อง excutive lounge
ชั้น 5 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th