ส.ลูกยางจัดงานเชิดชูเกียรติ ร.ท. ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ ในโอกาสได้รับการจารึกชื่อในทำเนียบหอเกียรติยศ ปี 2023

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน “เกียรติยศประดับ” เพื่อเชิดชูเกียรติใน เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการและเลขาธิการกิตติมศักดิ์ ในโอกาสที่ได้รับการโหวตจากบุคคลในวงการกีฬาทั่วโลก ยกย่องให้เป็น 1 ใน 6 คนที่ได้รับการจารึกชื่อในทำเนียบหอเกียรติยศวอลเลย์บอลนานาชาติ (International Volleyball Hall of Fame) 2023 ในฐานะผู้ประกอบคุณูปการให้กับวงการวอลเลย์บอลโลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดย เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ ฯ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเชิดชูเกียรติดังกล่าว ณ โฮลีโยก รัฐแมสซาชูเซตส์  ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ถือเป็นคนไทยและคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนแรกที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเช่นนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายอารีย์ วงศ์อารยะ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยศาสตราจารย์(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก …

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน “เกียรติยศประดับ” เพื่อเชิดชูเกียรติใน เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการและเลขาธิการกิตติมศักดิ์ ในโอกาสที่ได้รับการโหวตจากบุคคลในวงการกีฬาทั่วโลก ยกย่องให้เป็น 1 ใน 6 คนที่ได้รับการจารึกชื่อในทำเนียบหอเกียรติยศวอลเลย์บอลนานาชาติ (International Volleyball Hall of Fame) 2023 ในฐานะผู้ประกอบคุณูปการให้กับวงการวอลเลย์บอลโลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดย เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ ฯ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเชิดชูเกียรติดังกล่าว ณ โฮลีโยก รัฐแมสซาชูเซตส์  ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ถือเป็นคนไทยและคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนแรกที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเช่นนี้

โดยได้รับเกียรติจากนายอารีย์ วงศ์อารยะ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยศาสตราจารย์(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และคนในครอบครัววอลเลย์บอลเป็นจำนวนมาก

            เรืออากาศโท ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ทำงานอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการกีฬาวอลเลย์บอลไทย นับตั้งแต่ยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ได้ร่วมกับอาจารย์ เกรียงไกร ( สนอง ) นพสงค์ และคุณกิจ พฤกษ์ชะอุ่ม เชิญนายพิศาล มูลศาสตรสาทร ปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น มาเป็นนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ในปี 2528 และต่อเนื่องมาถึงยุคนายอารีย์ วงศ์อารยะ นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิชย์ นายพงษ์พโยม วาศภูติ และนายสมพร ใช้บางยาง เป็นนายกสมาคม ฯ ในปัจจุบัน เป็นผู้วางแผนการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่เป็นกีฬาที่แทบจะไม่มีคนเล่น ไม่เป็นที่รู้จัก ไม่ประสบความสำเร็จแม้แต่ในระดับอาเชี่ยน จนปัจจุบันกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬามหาชน มีคนเล่นกันทั่วประเทศ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในด้านการแข่งขันจากทีมที่ต้องขอแต้มจากจีน ญี่ปุ่น เกาหลี กลับเป็นทีมที่สามารถเอาชนะได้ทุกทีม โดยเฉพาะทีมหญิงก้าวผ่านระดับอาเชี่ยน เอเซีย ขึ้นไปสู่ระดับโลก นอกจากนั้น ยังทำให้นานาชาติยอมรับประเทศไทยว่าเป็นเมืองกีฬาวอลเลย์บอลระดับต้น ๆ ของโลก สามารถจัดการแข่งขันรายการระดับนานาชาติได้เป็นประจำทั้งในร่มและชายหาด และจัดได้ตามมาตรฐาน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ เข้าไปทำงานในสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเซีย ( AVC ) และสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ( FIVB ) ด้วยศักยภาพของเรืออากาศโท ชาญฤทธ์ วงษ์ประเสริฐ ยังเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจให้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลนาชาติ และย้ายสำนักงานสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเซีย จากจีนมาตั้งในประเทศไทยอีกด้วย.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/