สรุปผลชายหาด ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช 2023 รอบประเทศ รุ่น 12-14 ปี

การแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2023 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุ 12 และ 14 ปี ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด สวนสาธารณะหนองไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี วันที่ 21 ธันวาคม เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้ รุ่นอายุ 12 ปี รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชาย สุภกิตติ์ รักษาแก้ว / วิชญ์วิสิฐ จันท์รักษ์ โรงเรียนบ้านไสดง จ.สุราษฎร์ธานี ชนะ นพัตธร นนท์ศิริ / ธนัช ริ้วเหลือง โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง จ.อุบลราชธานี 2-1 เซต 14-21, 21-17, 15-13 ประเภททีมหญิง สุภัสสรา กรุดสุข / สุภัสรา กรุดสุข โรงเรียนวัดพลมานีย์ …

การแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2023 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุ 12 และ 14 ปี ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด สวนสาธารณะหนองไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี วันที่ 21 ธันวาคม เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้

รุ่นอายุ 12 ปี

รอบชิงชนะเลิศ

ประเภททีมชาย

สุภกิตติ์ รักษาแก้ว / วิชญ์วิสิฐ จันท์รักษ์ โรงเรียนบ้านไสดง จ.สุราษฎร์ธานี ชนะ นพัตธร นนท์ศิริ / ธนัช ริ้วเหลือง โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง จ.อุบลราชธานี 2-1 เซต 14-21, 21-17, 15-13

ประเภททีมหญิง

สุภัสสรา กรุดสุข / สุภัสรา กรุดสุข โรงเรียนวัดพลมานีย์ จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ พิมชญา ทองมาก / ขวัญเนตร เปรมปรีดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งสลอด จ.เพชรบุรี 2-0 เซต 22-20, 21-16

รุ่นอายุ 14 ปี

รอบชิงชนะเลิศ

ประเภททีมชาย

กฤติวัสส์ สุวรรณคีรีรัฐ / เทพภิทักษ์ นามสาม โรงเรียนมัธยมนครรังสิต จ.ปทุมธานี ชนะ อภิสิทธิ์ ทัพพะรังษี / นรากร เพ็ชรชำนาญโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี 2-0 เซต 21-9, 21-12

ประเภททีมหญิง

พัทธนันท์ วงศ์หนองแวง / อินทิรา นิลสนธิ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ชนะ นิตติญาภรณ์ น้อยบาง /  ธัญรดา เลพลโรงเรียนเทพมงคลรังษี 1 จ.กาญจนบุรี 2-0 เซต 21-13, 21-15

สรุปอันดับ

รุ่นอายุ 12 ปี

ประเภททีมหญิง

1.โรงเรียนวัดพลมานีย์ จ.กรุงเทพมหานคร

2.โรงเรียนบ้านโป่งสลอด จ.เพชรบุรี

3.โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียว จ.กาฬสินธุ์

3.โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท) จ.ภูเก็ต

ประเภททีมชาย

1.โรงเรียนบ้านไสดง จ.สุราษฎร์ธานี

2.โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง จ.อุบลราชธานี

3.โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จ.เชียงใหม่

3.โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อุตรดิตถ์

รุ่นอายุ 14 ปี

ประเภททีมหญิง

1.โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

2.โรงเรียนเทพมงคลรังสี 1 จ.กาญจนบุรี

3.โรงเรียนเทพมงคลรังสี 2 จ.กาญจนบุรี

3.โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง

ประเภททีมชาย

1.โรงเรียนมัธยมนครรังสิต จ.ปทุมธานี

2.โรงเรียนชำอำคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี

3.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี

3.โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย

 

 

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/