ผู้ว่าการ กกท. ประกาศนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่ขอรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ ก่อน และหลังจากการปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/