ผู้ว่าการ กกท. เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหาทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนในเขตจังหวัดชายแดน

นางสาวศมจรส มิ่งคำเลิศ โฆษกการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมี นางสาวศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะกรรมการจัดงาน และผู้เข้าแข่งขัน ร่วมงาน ณ Blu-0 ชั้น 4 เมเจอร์รัชโยธิน กรุงเทพฯดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการจัดการแข่งขันโดย สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมโครงการ เพื่อหาทุนให้กับเด็กที่ขาดแคลน ที่อยากที่จะเรียนกฎหมาย ถือเป็นกิจกรรมที่ใช้กีฬาโบว์ลิ่ง เป็นสื่อในการสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคม และเปิดโอกาสให้น้องๆได้รับการศึกษา เพื่อให้ได้เป็นนักกฎหมายที่ดีต่อไปในอนาคต ในฐานะการกีฬาแห่งประเทศไทย ยินดีให้การสนับสนุนทุกรูปแบบ เพื่อให้กิจกรรมกีฬาเข้ามาประสมประสานกับกิจกรรมที่จะสร้างสรรค์สังคม และทำสิ่งที่ดี เป็นกิจกรรมในเชิง CSR ขอชื่นชมสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งนำโดย นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ นางสาวศิริพร ไชยสุต ที่ได้ริเริ่มโครงการนี้ เป็นครั้งที่ 1 และหวังว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย แต่จะเป็นการจัดการแข่งขันที่จะต่อเนื่องตลอดไปทั้งนี้ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในเขตจังหวัดชายแดนซึ่งอยู่ห่างไกล และมีความประสงค์เรียนกฎหมาย ให้มีโอกาสเรียนต่อ และเป็นการ “สร้างพื้นที่ร่วม” ให้นิสิตเก่า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตปัจจุบัน และคณาจารย์ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากจะเป็นโอกาสในการออกกำลังกายและสันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่คณะ และยังเป็นการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันอีกด้วย ในการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมาคมฯ ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภททีม จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การช่วยเหลือสังคม และส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนในเขตชายแดนในการเข้าถึงการศึกษา การเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/