รมต.สุดาวรรณ” มอบรางวัลผู้ชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญ (Motto) สัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญ (Motto) สัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ.2568 / ค.ศ.2025 โดยมี นายกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. และคณะผู้บริหาร กกท. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้จัดการประกวดออกแบบการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญ (Motto) สัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระดับประชาชนทั่วไปขึ้น ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ.2568 / ค.ศ.2025 เพื่อคัดสรรผลงานนำไปใช้ประจำการแข่งขันสำหรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยเปิดให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 25 ตุลาคม 2566 ภายหลังจากการเปิดรับผลงานมีผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญ (Motto) สัญลักษณ์นำโชค (Mascot) เข้าร่วมการประกวดกันอย่างเป็นจำนวนมาก นั้น ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสิน ได้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน นำเสนอผลงานรอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ก่อนที่คณะกรรมการสรุปผลการตัดสิน และประกาศผลงานการประกวดรางวัลทั้งหมด ดังนี้ -กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายเรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์ และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายไพโรจน์ อยู่จ่าย และนายฐปนนท์ อ่อนศรีผู้ชนะเลิศการประกวดสัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายทวิช จิตเที่ยง และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายนพดล อนันต์ถาวร และ น.ส.ศริยา หรรษาเวก ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ (Motto) ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายพลจิตร สาไชยยันต์ คำขวัญ คือ “Amity of ASEAN” รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายทวิช จิตเที่ยง คำขวัญ คือ “Unity is Power” และนายสุรัตนชัย ชื่นตา คำขวัญ คือ “The power of friendship”-กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ม่วงคง และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายอัฑฒ์อิศรา รักปลื้ม และนายสมชาย นิลแก้วผู้ชนะเลิศการประกวดสัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายนพดล อนันต์ถาวร และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายอภิชัย ผ่องภิรมย์ และนายเผ่าพันธ์ พงศ์พิธธนผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ (Motto) ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายถวัลย์ ดิษฐสุธรรม คำขวัญ คือ “Create pride together” รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายสุรัตนชัย ชื่นตา คำขวัญ คือ “Opportunity and Equality” และนายหาญ พิริยะสงวนพงศ์ คำขวัญ คือ “Power of ASEAN”สำหรับตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญ (Motto) สัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ที่ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้ จะยังไม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เนื่องจากจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และต้องรอการพิจารณาประกาศการใช้งานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ทั้งนี้ ประเทศไทย กำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 / ค.ศ.2025 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยมี 3 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร, จ.ชลบุรี และ จ.สงขลา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ส่วนกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 โดยมี จ.นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพ.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/