“ตลาดแรงงานกอล์ฟ” สุดคึกคัก 10 สถาบันร่วมต้อนรับชวนโปรป้ายแดงเข้าสังกัด

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ตลาดนัดแรงงาน” มอบโอกาสให้สมาชิกใหม่ประเภทผู้สอน หรือ ทีชชิ่งโปร ประจำปี 2566 ได้พบปะ พูดคุยเพื่อต่อยอดความรู้ ตลอดจนได้รับโอกาสเข้าสู่เส้นทางอาชีพผู้สอนกอล์ฟอย่างเต็มตัว กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานกีฬากอล์ฟในประเทศไทยอย่างรอบด้าน ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างทั้งนักกีฬาคุณภาพสูงไปสู่การแข่งขันระดับโลก, สร้างผู้สอนกอล์ฟคุณภาพมาตรฐานให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น จนเพียงพอต่อความต้องการของผู้สนใจเรียนกอล์ฟซึ่งกำลังได้รับนิยมเพิ่มขึ้นมากในปัจจุบัน นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา หรือ โปรเอ็กซ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า จากความนิยมของกีฬากอล์ฟที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เช่นเดียวกับการระดับฝีมือของนักกอล์ฟอาชีพของไทยที่แข่งขันในประเทศและภูมิภาคมีการพัฒนา มีความก้าวหน้าขึ้นมาก เมื่อดูจากสถิติผลการแข่งขันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่าคะแนนที่ใช้ในการตัดตัวนักกอล์ฟผ่านไปเล่นรอบชิงชนะเลิศ มีค่าเฉลี่ยของสกอร์ต่ำลงทุกปี นับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากผลของการทำงานต่อเนื่องมาหลายปี ทั้ง 2 เหตุผลเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สมาคมฯ ซึ่งมีภาระกิจในการส่งเสริมด้านบุคคลากรให้องค์กรมีการเติบโตไปสู่อนาคต ต้องเร่งสร้างผู้ฝึกสอนให้มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ ขณะเดียวกันก็ต้องเข้มงวดด้านคุณภาพของหลักสูตรการสอน ให้เกิดการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพระดับสูงควบคู่ไปกับปริมาณด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟครบถ้วยรอบด้านยิ่งขึ้น หลังจากสมาคมฯ ได้จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกรุ่นใหม่ประจำปี 2566 หรือ กิจกรรม Thailand PGA Q-School 2023 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน โดยมีโปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ (อุปนายกและกรรมการกลาง)

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ตลาดนัดแรงงาน” มอบโอกาสให้สมาชิกใหม่ประเภทผู้สอน หรือ ทีชชิ่งโปร ประจำปี 2566 ได้พบปะ พูดคุยเพื่อต่อยอดความรู้ ตลอดจนได้รับโอกาสเข้าสู่เส้นทางอาชีพผู้สอนกอล์ฟอย่างเต็มตัว กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานกีฬากอล์ฟในประเทศไทยอย่างรอบด้าน ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างทั้งนักกีฬาคุณภาพสูงไปสู่การแข่งขันระดับโลก, สร้างผู้สอนกอล์ฟคุณภาพมาตรฐานให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น จนเพียงพอต่อความต้องการของผู้สนใจเรียนกอล์ฟซึ่งกำลังได้รับนิยมเพิ่มขึ้นมากในปัจจุบัน

นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา หรือ โปรเอ็กซ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า จากความนิยมของกีฬากอล์ฟที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เช่นเดียวกับการระดับฝีมือของนักกอล์ฟอาชีพของไทยที่แข่งขันในประเทศและภูมิภาคมีการพัฒนา มีความก้าวหน้าขึ้นมาก เมื่อดูจากสถิติผลการแข่งขันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่าคะแนนที่ใช้ในการตัดตัวนักกอล์ฟผ่านไปเล่นรอบชิงชนะเลิศ มีค่าเฉลี่ยของสกอร์ต่ำลงทุกปี นับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากผลของการทำงานต่อเนื่องมาหลายปี ทั้ง 2 เหตุผลเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สมาคมฯ ซึ่งมีภาระกิจในการส่งเสริมด้านบุคคลากรให้องค์กรมีการเติบโตไปสู่อนาคต ต้องเร่งสร้างผู้ฝึกสอนให้มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ ขณะเดียวกันก็ต้องเข้มงวดด้านคุณภาพของหลักสูตรการสอน ให้เกิดการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพระดับสูงควบคู่ไปกับปริมาณด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟครบถ้วยรอบด้านยิ่งขึ้น หลังจากสมาคมฯ ได้จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกรุ่นใหม่ประจำปี 2566 หรือ กิจกรรม Thailand PGA Q-School 2023 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน โดยมีโปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ (อุปนายกและกรรมการกลาง) เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร และโปรวัลลภ ขนาดนิด (อุปนายกและนายทะเบียน) เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม สำเร็จลุล่วงแล้วมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด รวม 77 คน แบ่งเป็นประเภทนักกอล์ฟอาชีพ (Tournament Player หรือ TP) จำนวน 13 คน และประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟ (Golf Instructors หรือ GI) จำนวน 64 คน สมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันสอนกอล์ฟชั้นนำของไทย 10 แห่ง เข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ แนะนำตัวแก่โปรรุ่นใหม่ เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสอนกอล์ฟกับสถาบันต่างๆในอนาคต

สถาบันกอล์ฟที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย The Perfect Swing, GOLF SPACE ACADEMY, Golfing Ground Performance Center, โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ (CGA), The GOLF CONNEX, UNDERPAR CLUB, Golflab by TPI Certified Coaches, Boonrod golf total co.,ltd., Golf Swing Academy และ 9vision Golf Performance บรรยากาศในการพบกัน เป็นไปอย่างกันเอง และอบอุ่น สถาบันสอนกอล์ฟ จัดทำ VDO แนะนำสถาบันของตนเอง เพื่อเชิญชวนให้โปรรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมงานได้ทรายรายละเอียด ตลอดจนมีการตอบถามข้อสงสัยต่างๆอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดประสบการณ์และข้อแนะนำต่างๆระหว่างสองฝ่ายด้วย เช่น ในช่วงหนึ่งของการให้คำแนะนำแก่โปรรุ่นใหม่ โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนกอล์ฟ เชาวรัตน์ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ ทิชชิ่งโปรรุ่นใหม่ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ และวิธีการที่โรงเรียนใช้ในการสอนกอล์ฟให้ประสบความสำเร็จนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่องค์ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีใหม่เพียงเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือ ผู้สอน หรือ ทิชชิ่งโปร ต้องเข้าใจสถานะของการเป็นผู้สอน ซึ่ง คือการเป็น “ครู” ว่าจะต้องมีองค์ประกอบใดร่วมด้วย เช่น จะต้องห่วงใย ให้ความรู้อย่างจริงใจ รวมถึงต้องปฏิบัติตนให้สมกับฐานะ ครู ผู้สอน ที่ดีด้วย จึงจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้เรียน ซึ่งจะยิ่งเสริมให้การเรียนประสบความสำเร็จง่ายยิ่งขึ้น

โปรป้อมเพชร สารพุทธิ อุปนายกและกรรมการกลาง ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ขณะนี้ สมาคมฯ กำลังเร่งทำหลักสูตรการสอนกอล์ฟใหม่ให้แก่ผู้สอนกอล์ฟได้นำไปใช้ในอนาคต โดยจะมีทั้งการนำเอาความรู้ใหม่ๆที่ได้รับการพิสูจน์ และ ถูกใช้งานแล้วในหลายประเทศ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่อีกหลายเรื่อง จัดทำเป็นหลักสูตรการสอนกอล์ฟมาตรฐานใหม่ เพื่อเผยแพร่ให้สมาชิกหรือ ทิชชิ่งโปรสามารถนำไปใช้สอนแก่ศิษย์ต่อได้ รวมถึงยังมีแผนที่จะร่วมมือกับสถาบันสอนกอล์ฟหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ ที่จะถ่ายทอดข้อมูล เพื่อร่วมกันพัฒนาการสอนกอล์ฟของไทยให้ก้าวหน้า พัฒนาอยู่ตลอดเวลา เป็นการสอนที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของกีฬากอล์ฟอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้กิจการกีฬากอล์ฟของไทย เป็นต้นแบบและศูนย์กลางกีฬากอล์ฟในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามแผนการพัฒนาของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ที่โปรเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา ได้ให้แนวทางและเร่งรัดดำเนินการให้ไปสู่เป้าหมายในขณะนี้

ผู้ที่สนใจรับทราบข่าว ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากอล์ฟ สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ได้ที่ thailandpga.or.th และสื่อสารร่วมแสดงความคิดเห็นได้โดยช่องทาง facebook.com/thailandpga

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/