ชมรมอดีตนักตบลูกยาง จัดประชุมสรุปผลดำเนินงาน

ชมรมอดีตนักกีฬาและผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจัดประชุม สรุปผลการดำเนินงาน งบประมาณค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีการพูดคุยหารือในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ผลการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา แจกแจงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ, การวางแผนเยี่ยมอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจำนวน 2 คนที่มีอาการเจ็บป่วย, จัดทำแก้วน้ำเก็บความเย็น เพื่อแจกให้กับคณะกรรมการชมรมอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย, สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ชมรมอดีตนักกีฬาและผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจัดประชุม สรุปผลการดำเนินงาน งบประมาณค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร

โดยที่ประชุมได้มีการพูดคุยหารือในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ผลการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา แจกแจงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ, การวางแผนเยี่ยมอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจำนวน 2 คนที่มีอาการเจ็บป่วย, จัดทำแก้วน้ำเก็บความเย็น เพื่อแจกให้กับคณะกรรมการชมรมอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย, สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/