ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2023 #2

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2023 #2 เพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2566 ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี การสอบภาคสนามครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 203 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท – นักกอล์ฟอาชีพ Tournament Players (TP) จำนวน 55 คน สอบผ่านทั้งสิ้น 8 คน – ผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ Golf Instructor (GI) จำนวน 148 คน สอบผ่านทั้งสิ้น 57 คน ผู้ทำคะแนนอันดับที่ 1 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ สกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 284 (74–67-77-66)

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2023 #2 เพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2566 ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี

การสอบภาคสนามครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 203 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท
– นักกอล์ฟอาชีพ Tournament Players (TP) จำนวน 55 คน สอบผ่านทั้งสิ้น 8 คน
– ผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ Golf Instructor (GI) จำนวน 148 คน สอบผ่านทั้งสิ้น 57 คน

ผู้ทำคะแนนอันดับที่ 1 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ สกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 284 (74–67-77-66)

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบภาคสนามทุกท่าน แล้วพบกันในขั้นตอนสุดท้าย การอบรมภาคทฤษฎีระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ

Thailand PGA Q-School 2023 #2
1 of 3

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/