กกท. จัดประกวด’สัญลักษณ์-คำขวัญ-ตัวนำโชค’ ประจำซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์ที่ไทย

ตามที่ประเทศไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 / ค.ศ. 2025 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 / ค.ศ. 2025 โดยกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2568 โดยมีกรุงเทพมหานคร, จ.ชลบุรี และ จ.สงขลา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ส่วนกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 20 – 26 มกราคม 2569 โดยมี จ.นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพนั้น

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เตรียมจัดการประกวดออกแบบระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไปขึ้น เพื่อคัดสรรผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญ (Motto) สัญลักษณ์นำโชค (Mascot) และจัดทำเพลงประจำการแข่งขันสำหรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความสวยงามทันสมัย มีเอกลักษณ์ สะท้อนความเป็นไทย แสดงถึงความเท่าเทียมและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะไปสู่ชัยชนะ ด้วยน้ำใจนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้ประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ประกอบการรณรงค์ผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไป

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวด เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญ (Motto) สัญลักษณ์นำโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 รวมถึงเพื่อจัดทำเพลงประจำการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจน และสร้างการรับรู้จดจำการสื่อสารของประเทศไทย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย ประชาชนทั่วประเทศได้รับรู้ตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญ (Motto) และสัญลักษณ์นำโชค (Mascot) รวมถึงเพลงประจำการแข่งขัน เกิดความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13

สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รางวัลประกวดตราสัญลักษณ์ ชนะเลิศรับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท / รางวัลประกวดคำขวัญ ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท / รางวัลประกวดสัญลักษณ์นำโชค ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

ส่วนการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 เช่นเดียวกับซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ดังนี้ รางวัลประกวดตราสัญลักษณ์ ชนะเลิศรับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท / รางวัลประกวดคำขวัญ ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท / รางวัลประกวดสัญลักษณ์นำโชค ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

โดยมีกำหนดเปิดรับผลงานวันที่ 25 กันยายน-25 ตุลาคม 2566 สามารถส่งผลงานประกวดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มาได้ที่ seagames2568@gmail.com ส่วนอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ส่งมาได้ที่ aseanparagames2568@gmail.com  หรือสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0812696815

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/