เอกสารรายงานสรุปผลการศึกษา (Final Report) ของโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจกีฬาในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทย

รวม-Final-Report-ฉบับสมบูรณ์-กกท.-2565-แก้ไข-26062566-FINAL

รวมเล่ม-Final-Report-ฉบับย่อ-กกท.-2565-22-8-66-FINAL

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/