สรุปผลศึกชายหาด ยูโร่เค้ก 2566 ภาคอีสาน

การวอลเลย์บอลชายหาด  “ยูโร่เค้ก”  ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2023 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ  สนามวอลเลย์บอลชายหาดริมแม่น้ำเลยหน้าเทศบาลเมืองเลย  จังหวัดเลย อันดับในรุ่นต่าง ๆ มีดังนี้ รุ่นอายุ 12 ปี ประเภททีมหญิง 1.โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียว จ.กาฬสินธุ์ 2.โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง จใมหาสารคาม 3.โรงเรียนบ้านต้าย จ.นครพนม 3.โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) จ.สกลนคร ประเภททีมชาย 1.โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง จ.อุบลราชธานี 2.โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง  จ.ร้อยเอ็ด 3.โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง จ.เลย 3.โรงเรียนบ้านต้าย จ.นครพนม รุ่นอายุ 14 ปี ประเภททีมหญิง 1.โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย 2.โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 3.โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น 3.โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา จ.หนองคาย ประเภททีมชาย 1.โรงเรียนเทศบาล 5 …

การวอลเลย์บอลชายหาด  “ยูโร่เค้ก”  ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2023 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ  สนามวอลเลย์บอลชายหาดริมแม่น้ำเลยหน้าเทศบาลเมืองเลย  จังหวัดเลย อันดับในรุ่นต่าง ๆ มีดังนี้

รุ่นอายุ 12 ปี

ประเภททีมหญิง

1.โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียว จ.กาฬสินธุ์

2.โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง จใมหาสารคาม

3.โรงเรียนบ้านต้าย จ.นครพนม

3.โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) จ.สกลนคร

ประเภททีมชาย

1.โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง จ.อุบลราชธานี

2.โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง  จ.ร้อยเอ็ด

3.โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง จ.เลย

3.โรงเรียนบ้านต้าย จ.นครพนม

รุ่นอายุ 14 ปี

ประเภททีมหญิง

1.โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย

2.โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

3.โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น

3.โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา จ.หนองคาย

ประเภททีมชาย

1.โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย

2.โรงเรียนโตนดวิทยา จ.นครราชสีมา

3.โรงเรียนบ้านสะพานหิน จ.ชัยภูมิ

3.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น

รุ่นอายุ 16 ปี

ประเภททีมหญิง

1.โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย

2.โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น

3.โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

3.โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ประเภททีมชาย

1.โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

2.โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ

3.โรงเรียนโตนดพิทยาคม จ.นครราชสีมา

3.โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น

รุ่นอายุ 18 ปี

ประเภททีมหญิง

1.โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย

2.โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

3.โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา จ.หนองคาย

3.โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ประเภททีมชาย

1.โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

2.โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม จ.มหาสารคาม

3.โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จ.ศรีสะเกษ

3.โรงเรียนโตนดพิทยาคม จ.นครราชสีมา

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/