สกอท.จัดปฐมนิเทศและอบรมกฎฯ 13-14 ต.ค. 66

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2566 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจากคุณพนัส หิรัญสิริสมบัติ, คุณเบ็ญจรัตน์ ห่วงทอง และคุณดำรง แซ่เฮ้ง ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 140 ท่าน หัวข้อหลักในการอบรมให้ความสำคัญเรื่อง กฎกอล์ฟใหม่ปี 2023, การใช้ Yardage Book, ข้อกำหนดการแข่งขันและกฎสนาม, มารยาทการประพฤติตนในสนาม, และนิยามศัพท์ สำหรับขั้นตอนต่อไปเป็นการสอบภาคสนามวันที่ 17-20 ตุลาคม นี้ ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2566 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจากคุณพนัส หิรัญสิริสมบัติ, คุณเบ็ญจรัตน์ ห่วงทอง และคุณดำรง แซ่เฮ้ง ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 140 ท่าน หัวข้อหลักในการอบรมให้ความสำคัญเรื่อง กฎกอล์ฟใหม่ปี 2023, การใช้ Yardage Book, ข้อกำหนดการแข่งขันและกฎสนาม, มารยาทการประพฤติตนในสนาม, และนิยามศัพท์

สำหรับขั้นตอนต่อไปเป็นการสอบภาคสนามวันที่ 17-20 ตุลาคม นี้ ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี

Rules of Golf 2023
1 of 8

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/