Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรี! สำหรับนักกอล์ฟ

การแข่งขัน SINGHA-SAT Khon Kaen Championship 2023 ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2566 ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ จ.ขอนแก่น สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 25 ก.ย. เวลา 6.00-9.00 น. วันที่ 27-28 ก.ย. เวลา 6.00-8.30 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 29-30 ก.ย. เวลา 6.00-9.00 น.

การแข่งขัน SINGHA-SAT Khon Kaen Championship 2023 ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2566 ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ จ.ขอนแก่น สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 25 ก.ย. เวลา 6.00-9.00 น.
วันที่ 27-28 ก.ย. เวลา 6.00-8.30 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 29-30 ก.ย. เวลา 6.00-9.00 น.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/