Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรี! สำหรับนักกอล์ฟ

การแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Nakhon Ratchasima 2023 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 สนามพานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน 20-21 ก.ย. เวลา 5.30-8.30 น. และ 9.30-12.30 น. 22 ก.ย. เวลา 5.30-9.00 น.

การแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Nakhon Ratchasima 2023 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 สนามพานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน

20-21 ก.ย. เวลา 5.30-8.30 น. และ 9.30-12.30 น.
22 ก.ย. เวลา 5.30-9.00 น.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/