ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand Muscle and Physique Championships 2023 วันที่ 16 – 17 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พระราม 2ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส
Thailand Muscle and Physique Championships 2023
ระหว่างวันที่ 16 – 17  กันยายน พ.ศ.2566 โดยมี คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล
นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th