สกอท. เปิดตลาดนัดแรงงาน สำหรับผู้ฝึกสอนและสถาบันสอนกอล์ฟ

ตามที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 แล้วนั้น สมาคมฯได้รับเสียงตอบรับจากสถาบันสอนกอล์ฟที่ต้องการผู้ฝึกสอนกอล์ฟที่มีคุณภาพมาร่วมงาน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมที่ต้องการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรกีฬากอล์ฟ สมาคมฯได้เปิดตลาดนัดแรงงานสำหรับสมาชิกประเภทผู้ฝึกสอน (GI) และสถาบันสอนกอล์ฟที่ต้องการนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่มาร่วมงาน ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ สนามปัญญาอินทรา กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สถาบันสอนกอล์ฟใดสนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาที่อีเมล support@thailandpga.or.th โดยระบุชื่อเรื่อง “เข้าร่วมตลาดนัดแรงงาน” และรายละเอียดสั้นๆเกี่ยวกับสถาบันสอนกอล์ฟของท่าน

ตามที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 แล้วนั้น สมาคมฯได้รับเสียงตอบรับจากสถาบันสอนกอล์ฟที่ต้องการผู้ฝึกสอนกอล์ฟที่มีคุณภาพมาร่วมงาน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมที่ต้องการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรกีฬากอล์ฟ

สมาคมฯได้เปิดตลาดนัดแรงงานสำหรับสมาชิกประเภทผู้ฝึกสอน (GI) และสถาบันสอนกอล์ฟที่ต้องการนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่มาร่วมงาน ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ สนามปัญญาอินทรา กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันสอนกอล์ฟใดสนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาที่อีเมล support@thailandpga.or.th โดยระบุชื่อเรื่อง “เข้าร่วมตลาดนัดแรงงาน” และรายละเอียดสั้นๆเกี่ยวกับสถาบันสอนกอล์ฟของท่าน

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/