[ประชาสัมพันธ์] การลงคะแนนเลือกกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ฝ่ายผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ

ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนเลือกกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ฝ่ายผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ ประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ฝ่ายผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ ขอให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนดังกล่าวนำบัตรหรือหลักฐานอื่นทางราชการหรือหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชน (บัตรหมดอายุใช้ไม่ได้) เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นต้น เพื่อแสดงสิทธิ์ในการลงคะแนนด้วยตนเอง

ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนเลือกกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ฝ่ายผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ

บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ ประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ฝ่ายผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ

ขอให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนดังกล่าวนำบัตรหรือหลักฐานอื่นทางราชการหรือหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชน (บัตรหมดอายุใช้ไม่ได้) เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นต้น เพื่อแสดงสิทธิ์ในการลงคะแนนด้วยตนเอง

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/