Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรี! สำหรับนักกอล์ฟ

การแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Chonburi 2023 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ สนามเทรชเชอร์ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน 30-31 ส.ค. เวลา 5.30-8.30 น. และ 9.30-12.30 น. 1 ก.ย. เวลา 5.30-9.00 น.

การแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Chonburi 2023 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ สนามเทรชเชอร์ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน

30-31 ส.ค. เวลา 5.30-8.30 น. และ 9.30-12.30 น.
1 ก.ย. เวลา 5.30-9.00 น.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/