Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรี! สำหรับนักกอล์ฟ

การแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Cha-am 2023 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน 14 ส.ค. เวลา 6.30-9.30 น. 16-17 ส.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. 18 ส.ค. เวลา 5.30-8.30 น.

การแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Cha-am 2023 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน

14 ส.ค. เวลา 6.30-9.30 น.
16-17 ส.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
18 ส.ค. เวลา 5.30-8.30 น.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/